“بردایره ی لعنت” شعری از عسگر آهنین

• همیشه فریاد با زمزمه آغاز می شود  /  بی اعتنایی فریاد رسان  /  آغاز شورش خیابانیست ….

بردایره ی لعنت

عسگر آهنین

همیشه فریاد با زمزمه آغاز می شود
بی اعتنایی فریاد رسان
آغاز شورش خیابانیست
شلیک اولین گلوله
آغاز یک مسابقه ی خونین
تا جابجایی قدرت
آنگاه وعده ها
آنگاه خلف وعده
آنگاه زمزمه، فریاد، شورش خیابانی
شلیک اولین گلوله
پرچم، شعار، جنازه
در چرخش همیشه روی دایره ی لعنت

دیگر دچار نفس تنگی مزمن شده ام
در این مدار بسته
هم راه شناور شده، هم مقصد.

۲۴ اوت ۲۰۱٣

————————————
منبع: اخبار روز
www.akhbar-rooz.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.