اسماعیل هوشیار: طلب بخشش به سبک اونا…!

موضوع بازگشت برخی مهاجران و اشخاصی که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شدند و نحوه برخورد با آنها؛ تاکنون از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است …. (دنباله…)

فرمانده ارشد نظامی ایران: عبور از خط قرمز سوریه پیامدهای شدیدی برای آمریکا دارد

(دنباله…)

سندی جدید درباره شنود مرکز سازمان ملل توسط سرویس مخفی آمریکا

(دنباله…)

پـویـان انـصـاری: بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست!

باز هم تعدادی روشنفکـر، سال هاست در سایت های اینترنتی می گویند و می نویسند که، فـارس، خلـق است، آن یکی می گوید آذری، فـارس نیست، تُـرک است. دیگـری می گویـد، کُـرد ملت است نه خلـق. سومی از راه می رسـد می گوید، فـارسی زبان است. چهارمی در نیمه را می گوید، فارس نیست و پارس است. پنجمی می گوید، اولأ آذری، ایرانی است نه ترکیه ای، بعد اش هم زبـان است نه قوم. خوزستانی می گوید، مُحمـره عرب است و خلق، همچنـان که بلوچ ملت است نه خلق. یکی دیگر می گوید، مُحمـره نیست، خرمشهـر است و خلق نیست و قوم است. آن یکی می گوید، بلوچ لهجه است و زبان نیست و غیره. …. (دنباله…)

پاسخ به سوال چرا در بین پیامبران زن وجود ندارد؟: مشکل در این «تماس» لعنتی است

آیت‌الله جوادی‌آملی به سوالی پیرامون فلسفه عدم وجود زنان در میان پیامبران الهی، پاسخ داده است….. (دنباله…)

مشکلات معیشتی کارگران، قراردادهای موقت را استثماری‌تر کرده است

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران ضمن هشدار نسبت به رواج قراردادهای کار سفید امضا، از دولت روحانی خواست قرارداد‌های موقت کار را سازماندهی کند. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: سوسیالیسم کارگران – سوسیالیسم خرده بورژواها و بحثی در زمینه ی ستم ملی

خرده بورژواها تولید ثروت را ناشی از دانش و ذهنیت انسان می دانند. در نتیجه برای آنان ذهن و ایجاد ثروت مستقل از شرایط عینی و واقعی است. به نظر چپ های نو و فراروایتی ها و پسامارکسیست ها تضاد کار – سرمایه جای اش را به انواع تضادهای قومی، جنسی، فرهنگی، هویتی، میان بافتی، زیستی و غیره داده است. سوسیالیسم پست مدرن از آنجا که منبع ثروت را دانش بشری می داند در نتیجه نابرابری های اقتصادی و سیاسی را به یک سلسله اختلافات فرهنگی و مناقشه بر سر شیوه ی زنده گی تقلیل می دهد. …. (دنباله…)

نورایمان قهاری: شکنجۀ جنسی و تجاوز سیاسی

برزسی شکنجه در چهارمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران. نهم تا یازدهم سپتامبر۲۰۱۱ – یوتبوری، سوئد …. (دنباله…)

“بردایره ی لعنت” شعری از عسگر آهنین

• همیشه فریاد با زمزمه آغاز می شود  /  بی اعتنایی فریاد رسان  /  آغاز شورش خیابانیست …. (دنباله…)