انگلستان بشار اسد را عامل حملۀ شیمیایی دانست


رادیوفرانسه:
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجۀ انگلستان، معتقد است که بشار اسد عامل حملۀ شیمیایی سه شنبه گذشته در دمشق بوده است. او گفته است که می داند عده ای مایلند بگویند که به کارگیری سلاح های شیمیایی نتیجۀ توطئۀ مخالفان بشار اسد است. اما، به گفتۀ وزیر امور خارجۀ انگلستان، دولت لندن معتقد است که این جنایت توسط رژیم بشار اسد صورت پذیرفته است. هیگ در ادامه افزوده است که هیچ انسانی و به طریق اوِلی جهان متمدن نمی تواند اقدام رژیم اسد در به کارگیری سلاح های شیمیایی را نادیده بگیرد. وزیر امور خارجۀ انگلستان سپس پرسیده است : به چه دلیل رژیم اسد به بازرسان سازمان ملل اجازۀ بازرسی از محل حادثه را نمی دهد؟ او رهبر رژیم دمشق را به پنهانکاری در خصوص واقعه سه شنبه گذشته متهم کرده است. هیگ گفته است که انگلستان در هماهنگی با متحدانش در شورای امنیت سازمان ملل خواهد کوشید تا توافق عمومی را برای به تصویب رساندن قطعنامه ای جدید به دست آورد.

ویلیام هیگ گفته است : در صورتی که طی روزهای آینده اقدامی در قبال سوریه صورت نپذیرد، دولت انگلستان آماده است با طرح مسأله در شورای امنیت سازمان ملل زمینۀ موضعگیری واحد جامعۀ جهانی علیه اقدام رژیم بشار اسد را فراهم سازد.  وی خواستار تحقیق بازرسان سازمان ملل در مورد به کارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه شد و افزود که در این خصوص علاوه بر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با همتایان روس و آمریکایی خود گفتگو می کند. ویلیام هیگ اظهار داشت که در خصوص به کارگیری سلاح های شیمیایی در دمشق تردیدی نیست و تردیدی نیست که صدها نفر در اثر این سلاح ها کشته شدند. وزارت امور خارجۀ انگلستان تصریح کرده است که در صورت تأئید صحت به کارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه دولت آمریکا باید به این موضوع توجۀ ویژه ای نشان بدهد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.