علیرضا ثقفی: جنبش کارگری و کودتای ۲۸ مرداد

اعتراضات کارگری در سال‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۵ آن چنان وسیع و سراسری بود که دولت‌ها مجبور بودند به آن توجه کنند. به خصوص اعتصاب سراسری کارگران نفت در تیرماه ۱۳۲۵ که به درگیری شدید میان کارگران و عوامل شرکت نفت انگلیس منجر شد و در آن بیش از ۵۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. شاید بتوان آن را آغازی بر ضرورت ملی شدن صنعت نفت دانست، زیرا در سرکوب این اعتراضات، دخالت دولت انگلیس برای تحمیل شرایط غیرانسانی شرکت نفت انگلیس آشکار و بدون پرده‌پوشی صورت می‌گرفت. …. (دنباله…)

فریبرز رییس‌دانا: کودتای ۲۸ مرداد نخستین گام سهمگین سلطه‌ی امریکایی

امریکا با این کودتا قدرت محدود را از مردم، تشکل‌های مردمی، کارگران و تشکل‌هایشان گرفت و به سرمایه‌داری درباری و دولتی، بازاریان، جیره‌خواران داد تا آن‌ها نیز بورژوازی کمپرادور ایران را پایه‌گذاری کنند و به شنیع‌ترین و کثیف‌ترین اقدامات علیه همه‌ی جریان‌‌های رادیکال و کارگری متوسل شوند. …. (دنباله…)

رئیس دانشگاه آزاد بر ایجاد دانشگاه‌های تک‌جنسیتی تاکید کرد

(دنباله…)

حشمت طبرزدی: بار دیگر فرا فکنی اصلاح طلبان حکومتی شروع شد

این فرا فکنی ها با ان حرف توهین امیز روحانی که تظاهرات به حق جنبش سبز را اردوکشی خیابانی نامید ، کامل شد اما صدای هیچ کدام از رسانه های حامی اصلاح طلبان حکومتی در نیامد. روحانی با اینموضع خود ماهیت واقعی اش را رو کرد اما هنوز عده ای دست به کار ماله کشی و توجیه کاری هستند. اگر احمدی نژاد از تظاهرات قانونی جنبش سبز به اردوکشی خیابانی تعبیر کرده بود، همین اصلاح طلب های حکومتی و دنباله ها چه بلوایی به راه می انداختند؟ …. (دنباله…)