سردار سلامی سوریه را میدان رویارویی آمریکا و ایران دانست


رادیوفرانسه / ناصر اعتمادی:
سردار حسین سلامی، جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، در جمع گروهی از اعضای بسیج گفت که آمریکا قصد دارد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه را کاهش دهد تا به این طریق حکومت اسلامی ایران را مهار کند.
جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران ایران در جای دیگری از سخنانش گفت که تهدیدات و اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران جهانی شده و ای بسا از دلایل این امر خصلت جهانی انقلاب اسلامی ایران باشد که به تعبیر سردار سلامی انسان ها را در ابعاد جهانی تحت تاثیر قرار داده است.  سردار سلامی خصومت و تضاد میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و قدرت های غربی را که از آنان با عنوان “دشمن” یاد کرد آشتی ناپذیر دانست و افزود که نه تغییر حالت “دشمن” ممکن است و نه تغییر برخورد جمهوری اسلامی با “دشمن”، زیرا، دو طرف، به گفتۀ سردار سلامی، نمایندۀ دو اراده و ماهیت متضاد هستند.

سردار سلامی خصومت میان جمهوری اسلامی و آمریکا را بر سر میدان های نفوذ توصیف کرد و افزود که آمریکا در تلاش است تا برای مهار کردن ایران و توسعۀ نفوذ خود از طریق آنچه وی “جنگ نرم” نامید ارزش های فرهنگی خود را جایگزین ارزش های جمهوری اسلامی ایران کند. او همچنین مدعی شد که دولت آمریکا قصد دارد دولت جمهوری اسلامی ایران را درگیر کند به طوری که آزادی عمل آن را از آن سلب سازد. سردار سلامی نگفت که آمریکا قصد دارد حکومت ایران را در کجا درگیر کند. اما، او تأکید کرد که آمریکا در تلاش است تا حکومت ایران را مهار و نفوذ آن را در سوریه کاهش دهد، هر چند جمهوری اسلامی با درگیری اش در بحران سوریه توانسته، به ادعای سردار سلامی، آزادی عمل خود را حفظ کند.
جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران ایران در ادامه افزود که آمریکا تنها بعد از کاستن از نفوذ ایران در سوریه در پی مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

با این سخن سردار سلامی تلویحاً تأئید کرد که جنگ داخلی در سوریه در واقعیت عرصۀ تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی است و اینکه نفوذ یا کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران تعیین کنندۀ مذاکرات احتمالی و آتی این کشور با دولت آمریکاست. سردار سلامی همچنین با ادعای خود تلویحاً اعتراف کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضو فعال دارد. حکومت ایران همچنان از رژیم بشار اسد پشتیبانی می کند و آگاهان مسألۀ سوریه یا در واقع سرنوشت بشار اسد را از موضوع های اصلی مذاکرات احتمالی دولت حسن روحانی با آمریکا می دانند. بی دلیل نیست که با روی کار آمدن حسن روحانی تغییری در موضع پشتیبانی تهران در قبال رژیم بشار اسد صورت نگرفته است. بالعکس این پشتیبانی شفاف تر و مستدل تر و علنی تر نیز شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.