آرمان در سن ۱۲ سالگی دستگیر شد و در ۱۸ سالگی اعدام

یک شهروند کُرد اهل روانسر، پس از ۶ سال بازداشت و در سن ١٨ سالگی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. ….

بنا بە گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، سحرگاه روز سەشنبە ٢٩‌مرداد‌ماه، “آرمان محمدی” فرزند”انور”، بە اتهام قتل عمد در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

بە گفتە‌ی یک منبع نزدیک بە خانوادە وی، آرمان در زمان بازداشت تنها ١٢ سال سن داشتە است کە از سوی دادگاه بە اتهام دست داشتن در قتل یک شهروند روانسری بە اعدام محکوم گردید کە بعد از ۶ سال بازداشت و رسیدن بە سن ١٨ سالگی حکم اعدام وی بە اجرا در آمدە است. خانوادە این شهروند چندین بار خواهان بخشش و عفو فرزندشان شدند، اما علی‌رغم کم سن و سال بودن فرزندشان این حکم بە اجرا در آمدە است.
گفتە می‌شود ٢ فرد دیگر نیز در این قتل شرکت داشتەاند که از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران برای آنها حکم حبس ابد صادر شدە است.

بنا بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار آژانس کُردپا، طی یک ماه گذشتە ١٧ شهروند ایرانی با دستور دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران اعدام شدەاند کە ۴ مورد آن در ملاء‌عام بە اجرا در آمدە است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.