اسماعیل هوشیار: ترکیب واقعی کابینه؛ تضادها و روشها…!

این هزار فامیل تودرتو مشکلاتشان درخودشان است و از تمام تضادهاشان هیچوقت آبی برای مردم و نیروهای غیرخودی گرم نشده است. پس جنگ موسوم به گرگها ربطی به غیرخودی ها ندارد. ….

تحلیل و گمانه زنی ها درباره ترکیبِ ظاهرا متناقض دولت روحانی ، موضوع روز رسانه ها شده است. ورود از زوایای مختلف به این موضوع نافی اصل داستان نیست . اینکه اصل داستان چیست….. برای همه یکسان نیست. ظاهرا این کابینه متناقض است اما روحانی یا اتاق فکرعظما میدانند چه میکنند؛ شاید و فقط نمیدانند که چگونه ؟ یکی از بهترین تعاریف را از این کابینه عسگراولادی داد که گفت :  کابینه یازدهم متشکل از اصولگرایان اصلاح طلب و اصلاح طلبان اصولگرا است…….هر چند حرفش جدید نیست . درتمام طول عمراین حکومت تجربه شد که همه اصولگرایان هرآینه میتوانند اصلاح طلب هم بشوند و یا بالعکس…… این هزار فامیل تودرتو مشکلاتشان درخودشان است و از تمام تضادهاشان هیچوقت آبی برای مردم و نیروهای غیرخودی گرم نشده است. پس جنگ موسوم به گرگها ربطی به غیرخودی ها ندارد .

درجریان طلوع سرابگونه اصلاحات خاتمی ؛ قبل ازظهورش ، سعید امامی که خودش هم دراین طلوع سرابگونه خاکستر شد……درجایی و به فرد یا افرادی گفته بود : اتفاقی درراه است ولی جدی نیست مبادا توهم بزنید ! اما این اخطار را خیلی ها جدی نگرفتند . این حرف سعید امامی فقط یک پیام کلی را رسانده است که خاتمی وپروژه اصلاحات آن دوران ؛ ازابتدا تا به آخر؛ تماما دراتاق فکرعظما طراحی شده بود وشخص خاتمی مجری یا تدارکاتچی آن پروژه فریب بود !

شرایط امروز درتمام زمینه ها کاملا متفاوت است. ازنظرشخص من فریب دوران خاتمی نمیتواند تکرارشود. حکومت اسلامی با ۲ تضاد عمده درداخل و خارج ازایران روبروست . غرب درمنطقه خاورمیانه مشغول چیده مان استراتژیک خودش است .  بازی های تکراری حکومت اسلامی و غرب ؛ تحت عنوان هسته و حقوق بشرو هربهانه دیگری…..قابل استمرارهمیشگی نیست. اما الویت بندی و نحوه ورود برای حل تضادها ازنظرحکومت اسلامی شکلی دارد که تناقضش بیشتر با سایه “فریب” عجین است .

حکومت اسلامی برای حل ۲ تضاد عمده به درستی تضاد داخلی و مردم را مبنا قرارداده است . سالهاست بابت سیاستهای غرب نگرانی جدی ندارد ؛ و درعوض بابت خشم مردم و شعله کشیدن این آتش زیرخاکسترهمیشه نگران است . این ۲ تضاد عمده ( داخلی و خارجی ) برای حکومت اسلامی ؛ عظما و حسن روحانی را واداشته که ترکیب کابینه را مخلوطی ازآدمکشان حرفه ای سابق برای مهارمردم یا تضاد داخلی.. و تعدادی چهره های مثلا اصلاح طلب برای تعامل با تضادهای جامعه جهانی….بچنیند ! پیام سیاسی ترکیب کابینه روحانی همین است . اتاق فکرعظما نبض جامعه دستش است . ازانفجارداخلی وحشت دارد . برای حل تضاد با جامعه جهانی ظاهرا مصمم است و فرصتش هم تمام شده است . ییام های سیاسی قوی میدهد برای نشان دادن مسیرسازش……ولی پیام برای حل تضادها با جامعه جهانی و بیرونی نباید هیچ معنایی برای مردم و درون داشته باشد . برای رفتن یا بردن جامعه و مشکلاتش درمسیری معقول باید ابتدا تضادهای بیرونی را حل کند . اینکه  درمورد تضاد داخلی با مردم ؛ چکارباید بکند …منوط یا مشروط به این است که درمورد حل تضادش با بیرون و جامعه جهانی چکارمیتواند بکند !؟

درجایی قبلا گفته بودم که نبض سلامتی یا بیماری یک جامعه درخیلی جهات به ارگانیزم انسان مشابه است .  تنها علامت سلامتی هم تنظیم بودن دمای داخلی بدن با دمای بیرونی است به جزاین ارگانیزم سالم نیست و انواع تب سرد و گرم  اقتصادی یا سیاسی ویا اجتماعی….ارگانیزم را درازکش میکند .  اگراتاق فکرعظما به این قانونمندی اشراف داشته باشد پس برای تنظیم سرعت ؛ باید کابینه را ظاهرا متناقض میچید تا جامعه یا مردم توهم نزنند که درتوافق با غرب میشود ناگهان منفجر شد ! ولی نمیشود این تعادل بیرونی و دورنی را ازهم جدا کرد یا کلا نادیده گرفت. اگردست برقضا اتاق فکرمقام عظما توانست با بیرون تعامل کند و درون را همچنان منقبض نگاه دارد پس معجزه پدیده ای واقعی است .

درسطح کل منطقه و سیاستهای غرب ؛  این موضوع ساده تر قابل آنالیز است و حکومت اسلامی قطعا خودش میداند که  قدرتش چقدراست . برای غرب ودرجهت منافع استراتژیکش اصلا مهم نیست که کدام دولت و کدام سیستم حاکم است و یا میشود !  تجربه مصرو کردیت سیاسی به اخوان المسلین یادتان هست . یک سال بعد با هرتوجیهی آن بساط را جمع کردند . خیلی حرفها و توجیهات وجود داشت یا دارد . اما زیر بنایش به پیش بردن یک خط مشخص اقتصادی با منهدسی غرب برمیگردد که اخوان ذاتا و عملا توان پیش بردن چنین خطی را نداشت پس برای نجات همان ” دموکراسی ” که میدانید…… یک سال بعد اخوان کراواتی را محترمانه با اهرم ارتش جمع کردند !

اتاق فکرعظما با انواع دولتهای رنگی وکابینه های متناقض؛ نهایتا باید بتوانند خودشان را درسطح جهانی و منطقه؛ با همین سیاست اقتصادی واستراتژیک نظم نوین تنظیم کنند . برای غرب اصلا مهم نیست که حکومت اسلامی با تضادهای داخلی یا مردم چه میکند ، ولی برای بقیه ربط این ۲ روی سکه اجتناب ناپذیر است ! دولت یازدهم و ترکیبش با هرتحلیلی ظاهرا متناقض است ولی عملا کمبودی ندارد . روحانی بازیگر نقش اول است ؛ اتاق فکرعظما کارگردان است و نظم نوین تهیه کننده…..

برای دیدن محصول این کمپانی ” شتر؛ گاو؛ پلنگِ ” وال استریتی ؛ کمی صبور باشید !

اسماعیل هوشیار
۰۹٫۰۸٫۲۰۱۳

hoshyar.esmaeil00@gmail.com
http://www.tipf.info

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.