سوگند علیخواه، زندانى سیاسی سابق از یک زندان مخفى سخن میگوید

مصاحبه شیوا محبوبى با سوگند علیخواه زندانى سیاسی سابق که در یک زندان مخفى در شرایطى غیر انسانى به مدت ۶ ماه حبس بود…..

تاریخ مصاحبه آگوست ٢٠١٣
سوگند علیخواه فعال دانشجویی چپ و روزنامه نگار که در ۳۱ خرداد ۸۸ به دلیل برنامه ریزی و شرکت در تجمعات اعتراضی در دانشگاه مازندران بازداشت شد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.