نامه ای از سوی “جمعی از پیگیران وضعیت زندانیان آزاد شده و در بند از تهران” در باره روزبه و رامین تهرانی

روزبه و رامین تهرانی در جهت ابراز عقیده و فریاد رای من و تو کجاست ۴ سال است همه چیز خود را از دست داده اند و همچون شمع در حال آب شدن هستند. عاجزانه تقاضا میکنیم از به خاک افتادن سروی دیگر جلوگیری کنید. ….

به استحضار میرساند در روزهایی که جمهوری اسلامی با افتخار اسامی پذیرفته شدگان ورود به دانشگاهها را اعلان میکند و این مساله را یکی از عوامل پیشرفت و اقتدار و آزادی جلوه میدهد بسیاری از دانشجویان و ستارگان علمی این سرزمین از سال ۱۳۸۸ یا در حبس و تبعید هستند یا از ایران خارج شدهاند و یا همچنان در محرومیت از حق قانونی خود هستند. اکنون که به ماه مهر و بازگشای دانشگاهها نزدیک میشویم روزبه تهرانی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی وارد چهارمین سال محرومیت از کار و تحصیل میشود.

نامبرده به جرم ابراز عقیده و مبارزات خود از سال ۱۳۸۸ تا همین لحظه از همه حقوق قانونی خود محروم است. وی در سال ۸۸ به همراه برادرش رامین تهرانی در جریان انتخابات بازداشت شد. ۹۰ روز سلول انفرادی. ۱ سال حبس و شکنجه و زندان. قرار وثیقه و آزادی مشروط. محرومیت از کار و ادامه تحصیل. تهدید و فشارهای روانی و…. وی را محبور به ارتزاق از طریق رانندگی و مسافر کشی کرده است. روزبه تهرانی در شرایط بسیار بحرانی بسر میبرد و جز سکوت و تحمل این همه فشار راهی ندارد. از تمام ارگانهای حقوق بشر تقاضا میکنیم که تا دیر نشده و سر نوشت روزبه و رامین تهرانی همچون اکبر و منوچهر محمدی نشده است به فریاد آنها برسید و کاری کنید.

روزبه و رامین تهرانی در جهت ابراز عقیده و فریاد رای من و تو کجاست ۴ سال است همه چیز خود را از دست داده اند و همچون شمع در حال آب شدن هستند. عاجزانه تقاضا میکنیم از به خاک افتادن سروی دیگر جلوگیری کنید.

با احترام.
جمعی از پیگیران وضعیت زندانیان آزاد شده و در بند از تهران.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.