زندانی سیاسی دهه ۶۰ در وضعیت حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد

زندانی سیاسی علی معزی خرداد ۱۳۹۰ به دلیل شرکت در مراسم شهید راه آزادی مردم ایران محسن دگمه چی و حضور فرزندش در شهر اشرف دستگیر شد و با اتهاماتی که حبس آن را طی کرده بود مواجه گردید. ….

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در شرایط حاد جسمی بدون درمان به حال خود در زندان ندامتگاه کرج رها شده است.
زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی ۵۹ ساله ۲۸ خرداد ماه از بند ۳۵۰ اوین به زندان ندامتگاه کرج منتقل شد او از بیماری تومور مثانه، کیست کلیه و بیماریهای دیگر رنج می برد اما از ۲ سال پیش تا به حال از درمان جدی محروم بوده و در این مدت دردهای طاقت فرسایی را بدون درمان تحمل می نماید.وی پیش از دستگیری در سال ۹۰ تحت درمان پزشک متخصص قرار داشت و با آمپولهای خاص ،تومور مثانه را تحت کنترل قرار داده بودند اما از زمان دستگیری تا به حال بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند و از این طریق در حال زجر کش کردن این زندانی سیاسی هستند.

زندانی سیاسی علی معزی خرداد ۱۳۹۰ به دلیل شرکت در مراسم شهید راه آزادی مردم ایران محسن دگمه چی و حضور فرزندش در شهر اشرف دستگیر شد و با اتهاماتی که حبس آن را طی کرده بود مواجه گردید. بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه علیه وی پرونده سازی نمودند و پرونده وی را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نزد قاضی وزارت اطلاعات فردی به نام صلواتی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر است فرستادند.زندانی سیاسی علی معزی به فرمایشی و جنایتکارانه بودن این دادگاه معترض بود و آن را به رسمیت نمی شناخت و هرگز در آن دادگاه حاضر نشد تا اینکه صلواتی ،او را غیابا به ۱ سال زندان محکوم کرد این در حالی بود که او بیش از ۲ سال در زندان بسر می برد و ۱ سال آن را محاسبه نکردند. پس از پایان محکومیتش او را ۲۸ خرداد ماه به زندان ندامتگاه کرج که شرایطی به غایت غیر انسانی دارد منتقل کردند و در آنجا به وی اعلام کردند که پیش از این ۳ سال حکم تعلیقی دارد و باید آن را سپری نماید.

بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه در تلاش هستند که زندانی سیاسی دهه ۶۰ را در زندان زجر کش نمایند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر جدی که جان این زندانی سیاسی دهه ۶۰ را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ار جاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی و آخوند مصلحی که هردو از جنایتکاران علیه بشریت بوده و در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارند به دادگاه های بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.