“جهان در کودتا” شعری از سید علی صالحی

بگو در این دقیقه ی بی سوال، چه بر تکلم آدمی آمده است که شب … لال. روز… لال و هنوز… لال، هی روزگار روزگار  مَلال! ….

جهان در کودتا
سید علی صالحی

درد، زندان، شکنجه، تفتیش،
ترس
ترور
مات، مرگ، کیش.
بن لادن، ملاعمر، سرمایه حشیش،
ژنرال، کودتا، کلیسا، کشیش

پرو، آتن، کلمبیا، اوگاندا، میانمار،
نفت
یورو
دلار،
شیلی ، واشنگتن، قاهره، سگِ هار،
داغ، درفش، مافیا، انتخار.

خواب
خردل
ساردین
سیانور،
سردشت، حلبچه،  حمص، هور،
وعشق
آزادی
امید
آدمی
حضور…!

تونس، طرابلس، کابل، صَنعا،
تقسیم، تحریر، مردم، تنها.
تنها…
به من بگو!
بگو در این دقیقه ی بی سوال،
چه بر تکلم آدمی آمده است
که شب … لال.
روز… لال و
هنوز… لال،
هی روزگار
روزگار  مَلال!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.