اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

یاد شاعر بزرگ آزادی را گرامی می‌داریم!  ….

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو الف. بامداد
یاد شاعر بزرگ آزادی را گرامی می‌داریم!

احمد شاملو (۱۳۰۴ – ۱۳۷۹) خنیاگر آزادی طی نیم قرن از سروده‌ها و زندگی پربارش شعله‌ای سوزان برافروخت، او تجسم خلاف‌آمد وهنی بود که بر تبار انسان می‌رود. گرامی‌داشت شاملو در حکم زنده نگاه داشتن شعله‌ای است که آدمی در جهان پریشیده‌ی کنونی بیش از هر زمان دیگر بدان نیاز دارد.
در سیزدهمین سالمرگ احمد شاملو، روز چهارشنبه دوم مرداد ساعت چهار بعد از ظهر بر مزارش گرد می‌آییم و یاد پرشکوهش را گرامی می‌داریم.
کانون نویسندگان ایران

۳۰ تیر ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.