کارگران فولاد زاگرس از فردا به تجمع خود در مقابل اداره کار شهرستان قروه ادامه خواهند داد

و صبح روز دوشنبه دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند زد ….
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال وعده رسیدگی به خواستهای کارگران فولاد زاگرس در کمیسیون اصل نود و بازگشت این کارگران به شهرستان قروه، آنان صبح دیروز ۲۷ تیر ماه علیرغم خستگی راه عازم محل کارخانه شدند اما نگهبانی کارخانه از ورود آنان جلوگیری بعمل آورد و بدنبال آن همه کارگران اخراجی فولاد زاگرس دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند و شکایت دیگری را پیرو شکایت قبلی خود به این اداره تسلیم نمودند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع مامورین انتظامی با حضور در محل تلاش کردند کارگران را از ادامه تجمع باز دارند اما آنان  حاضر به پایان دادن به تجمع خود نشدند و از رئیس اداره کار خواستند تا فورا به شکایت شان رسیدگی شود اما اداره کار شهرستان قروه رسیدگی به شکایت کارگران را موکول به بعد از رسیدگی به خواست این کارگران در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کرد.
کارگران فولاد زاگرس دیروز ساعت ۱۳ ظهر به تجمع خود پایان دادند و صبح امروز جمعه ۲۸ تیر ماه با برگزاری یک مجمع عمومی در پارک شهر قروه  بار دیگر بر حضور خود در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه آینده تاکید نمودند و تصمیم گرفتند از فردا تا روز دوشنبه که به تهران میایند به تجمع خود در مقابل اداره کار شهرستان قروه ادامه دهند.

در این مجمع کارگران استفاده از دیگر شیوه های اعتراضی منجمله راهپیمایی همراه با خانواده هایشان در سطح شهر سنندج را  در صورت عدم رسیدگی به خواست هایشان در کمیسیون اصل نود مورد بحث قرار دادند  و تصمیم گیری نهایی در اینمورد را به پس از روشن شدن تکلیف شان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی موکول نمودند.

در این مجمع کارگران اعلام کردند: ما سلامتی مان را حین سالها کار از دست داده ایم و حال که کارمان را از دست میدهیم مرگ برایمان مهم نیست.
لازم به یادآوری است علیرغم اینکه کار در کارخانه فولاد زاگرس از جمله مشاغل سخت و زیان آور است با این حال قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه هیچگاه اجرا نشده است و اغلب کارگران آن دچار لطمات شدیدی از ناحیه بینایی، ریه، شنوایی و کمر شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۸ تیر ماه ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.