اعلام حمایت دو سندیکای کارگری از بازگشایی خانه ی سینما

در پی مقاومت های مدنی سینماگران و تلاش های آنها برای بازگشایی خانه سینما، دو سندیکایی کارگری در نامه ای از این تلاش ها در جهت احقاق حقوق شهروندان در حوزه کار حمایت کردند. ….

متن این نامه به شرح ذیل است:

اعلامِ حمایت
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات

از بازگشایی خانه سینمای ایران
پایمردی اعضای محترم خانه سینمای ایران در جهت حفظ حقوق شهروندی و تداومِ مجمع صنفی مستقل ،با تدبیرِ منتخبینِ فعالینِ همان صنوف و حضورِ دوشادوشِ زحمتکشانِ این صنعتِ هنری که نمایانگرِ وحدت مستحکم در میانِ اهالی این خانه برای بازستانیِ آن حقوقِ حقه است، ما را بر آن داشت تا ضمنِ تقدیر از استقامتِ هنرمندان و صنعتگرانِ سینما، حمایتِ خود را از تلاش برای بازگشایی واحترام به خردجمعی خانه سینما اعلام کرده وتا دستیابی به این آرمان در کنارِ آنان ایستاده ایم. حقوق صنفی بخش جدایی ناپذیر از حقوق شهروندی است که دراصل ۲۶ قانون اساسی بخصوص عبارت پایانی آن نقش بسته است«.. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد ویا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»

امید است که به زودی برگ جدید فعالیت در خانه سینما، با توجه ویژه به مسائل کارگریِ اصناف گوناگونِ عرصه فیلمسازی همراه شود که مسلما ارتقای جایگاهِ دست اندرکارانِ فرهنگ و هنر بدون عنایت به مصایب کارگرانِ آن اقشار میسر نخواهد بود.

زنده باد سندیکا
پاینده باد خانه سینما

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات
۲٨/۴/۱٣۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.