یورش گارد به بند ۳۵۰ اوین و زندان قزل حصار

تفتیش بدنی زندانیان سیاسی و تخریب و سرقت اموال ….

بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای گارد زندان اوین و نیروهای کمکی از زندان قزل حصار در یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین دست به بازرسی و تخریب و بهم ریختن وسایل زندانیان و حتی تخریب تاسیسات بند ۳۵۰ از جمله باز کردن کولرها، کندن داکت ها عبور کابل های برق زده و سپس به نمازخانه بند رفته و قرآن را به وسط نمازخانه پرتاب کردند و اوراق برخی دیگر از قرآن ها را در سطح نمازخانه پراکنده کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، روز پنجشنبه بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای گارد زندان اوین و نیروهای کمکی از زندان قزل حصار به فرماندهی سرهنگ امانیان فرمانده یگان ویژه سازمان زندان های استان تهران و فرمانده گارد زندان اوین و چند تن از نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات در ساعات اولیه بامداد در حالی که زندانیان روزه دار در خواب بودند به بند ۳۵۰ یورش آوردند و پس از تفتیش بدنی و اخراج زندانیان از اتاق هایشان تحت عنوان بازرسی به تخریب و بهم ریختن وسایل زندانیان، سرقت اموال و اشیاء قیمتی زندانیان و حتی تخریب تاسیسات بند ۳۵۰ از جمله باز کردن کولرها، کندن داکت ها عبور کابل های برق و… پرداختند.

در این یورش غیر عادی و بی سابقه، قرآن نیز هتک حرمت شد و در نمازخانه بند که آنجا هم از هجوم مصون نمانده بود، ماموران قرآن را به وسط نمازخانه پرتاب کردند و اوراق برخی دیگر از قرآن ها را در سطح نمازخانه پراکنده کردند. بر اساس این گزارش تمام این موارد پس از اتمام این هجوم غیرعادی به مسئولین زندان نیز نشان داده شده است و باید دید مسئولین کشور که در هر کشور دیگری به قرآن بی احترامی می شود فریاد وا اسلامشان بلند می شود، در قبال این هتک حرمت آشکار به قرآن چه می کنند.
زندانیان سیاسی همزمان با شروع بازرسی در اعتراض به این اقدام به خواندن سرودهای ملی و سردادن شعارهای یا حسین میرحسین و موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد سر دادند.
تنش های چند روزه ی اخیر بند ۳۵۰ زندان اوین پس از آن آغاز شد که مسئولان زندان در اقدامی غیرمنتظره علی ناظری، از زندانیان سیاسی این بند را به زندان زابل تبعید کردند که واکنش های زندانیان سیاسی به این تبعید باعث انتقال ۶ زندانی به انفرادی در روز چهارشنبه بود.

انتقال ها به انفرادی در حالی صورت گرفته که ۴۴ زندانی سیاسی در واکنش به این تبعید غیرقانونی در بیانیه ای نوشته بودند: کاش مسئولینی که کشور را به فلاکت کنونی مبتلا کرده اند و نتیجه آن را در رای ملت در انتخابات اخیر و شعارهای آشکار مردم در تجمعات قبل و پس از انتخابات دریافت کردند و به جای ادامه روش های گذشته و لجاجت با مردم به خواست و رای آنها گردن می نهادند و جبران مافات می کردند و با ملت همراه می شدند و هنوز امیدواریم با تجدید نظر در گذشته به این مسیر بپیوندند که این گزینه هم منافع کشور و مردم و هم خیر و صلاح خود آنها را در بر دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.