اعلام اعتصاب غذای ۶ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین

در اعتراض به انتقال سعید متین پور به انفرادی بند ۲۴۰ ….

در پی انتقال بی دلیل و غیر منتظره سعید متین پور به سلول انفرادی بند ۲۴۰ به بهانه واهی و کذب حضور وی در اعتراضات روز سه شنبه ۲۴/۴/۹۲ بند ۳۵۰ زندان اوین و تداوم فشارهای مضاعف بر ایشان و کمردردهای شدید (ناشی از انحنای ستون فقرات و دیسک کمر) وی در کنار ناراحتی‌های شدید و مداوم معده که همگی از عوارض تحمل لاینقطع ۴ سال حبس بدون حتی ۱ روز مرخصی و بدون هیچگونه دسترسی به امکانات درمانی است. بدین وسیله اعلام می داریم که ما امضا کنندگان این نامه خواستار بهره‌مندی فوری وی از امکانات مناسب درمانی و به ویژه مرخصی درمانی هستیم و از آنجا که انتقال ایشان به انفرادی مطلقا بدون دلیل موجه ای صورت گرفته و شدیدا نگران وضعیت سلامت ایشان می باشیم، اعتصاب غذای خود را از روز ۵ شنبه ۲۷/۴/۹۲ تا زمان بازگشت نام برده به بند ۳۵۰ اعلام می داریم.

رضا شهابی زکریا- فریدون صیدی راد- سروش ثابت- سعید حائری- وحید علی قلی پور- سعید جلالی فر

زندان اوین – بند ۳۵۰ – ۲۶ تیر ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.