ادامه صدور احکام غیابی برای اعضای کمیته هماهنگی

خالد حسینی هم به حبس محکوم شد ….

خالد حسینی فعال کارگری وعضو”کمیته‌ هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری” به ۱ سال حبس تعزیری به اتهام واهی” تبلیغ علیه نظام”  محکوم شد .

روز شنبه ۱۵ تیر شعبه‌ یکم دادگاه انقلاب سنندج این فعال کارگری را بدون اطلاع وی و به صورت غیابی محکوم کرد. تنها اتهام و جرم خالد حسینی فقط عضویت در کمیته‌ هماهنگی و دفاع از کارگران است. شایان ذکر است که در هفته گذشته برای وفا قادری و بهزاد فرج اللهی دیگر اعضای کمیته نیز که اخیر دادگاهی شده‌اند حکم ۱ سال حبس تعزیری صادر شده است.
در همین رابطه کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن احکام صادره خواهان شکسته شدن این احکام و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی شد.

کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.