ارزیابی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران

گفت‌وگو با دکتر ناصر زرافشان ….

zarafshan

ارزیابی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گفت‌وگو با دکتر ناصر زرافشان

“وضعیت فعلی ثمره ی یک سازش است، دچار عقده ی اخته گی اجتماعی شده ایم”

مصاحبه را از این لینک‌ها بشنوید:

http://www.lajvar.se/Ljud/zarafshan-entekhabat-2.mp3

http://radiohambastegi.se/sounds/zarafshan130629.mp3

http://radiohambastegi.se/sounds/quicksound.php?name=zarafshan130629.mp3&selectid=823

http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=zarafshan130629

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.