پیاده روی اعتراضی از استکهلم به گوتنبرگ

هاشم هاشمی زاده کارگر اخراجی، دراعتراض به قتل افشین اسانلو پیاده روی  اعتراضی را از استکهلم به گوتنبرگ آغاز کرد ….

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۲، افشین اسانلو، از فعالین و سازماندهندگان مبارزات کارگری در سن ۴۲ سالگی در زندان در گذشت. مرگ این فعال کارگر زندانی را ناشی از سکته اعلام کردند. افشین اسانلو ۵ سال در زندان های مختلف جمهوری اسلامی، شکنجه های جسمی و روانی زیاد از جمله چهار ماه انفرادی و بازجویی و شکنجه، بدون وکیل مدافع را تحمل کرد. افشین را یا مخفیانه ترور کردند یا در نتیجه ی شکنجه های زیاد به قتل رسید. این یک قتل سیاسی است.
در قتل افشین اسانلو، از قاضی تا زندانبان و شکنجه گر و بازجو، از رئیس جمهور تا جناح های مختلف جمهوری اسلامی همگی شریک جرم اند. پرونده این رژیم پر از آزار و تعقیب و اخراج و زندان و شکنجه و قتل فعالین سیاسی و فعالین کارگری است.

مرگ افشین اسانلو یک قتل عمد آشکار سیاسی است که توسط یک سیستم و حکومت تماما ضد کارگر، ضدآزادی و ضد انسانیت، صورت گرفت. این هشداری به همه فعالین کارگری در ایران است که باید جلو آن را گرفت.
من بعنوان کارگر اخراجی، عضو اتحادیه ی “کومونال” استکهلم و فعال کارگری، در اعتراض به این قتل آشکار یک فعال کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۴ شنبه ۲۶ ژوئن، به یک راه پیمایی طولانی (۵۰۰ کیلومتر) از استکهلم تا گوتنبرگ سوئد اقدام می کنم. این راه پیمایی از جلو دفتر مرکزی ال او در استکهلم شروع و به دفتر مرکزی این سازمان در گوتنبرگ ختم می شود.

از سازمان ال او، اتحادیه های کارگری و از همه فعالین کارگری و کمیته های همبستگی با کارگران ایران در سوئد و انسان های شریف انتظار دارم این اعتراض را پوشش دهند. بعلاوه خود به اعتراض به این انسان کشی و کارگر کشی جمهوری اسلامی دست بزنند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

هاشم هاشمی زاده

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.