کتاب دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی

اثر: الن مک سینز وود. ترجمه: حسن مرتضوی ….

دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی

اثر: الن مک سینز وود
ترجمه: حسن مرتضوی
نشر بازتاب نگار- چاپ اول ۱۳۸۶

demokrasi-darbarabare-sarmayedari

این کتاب را می توانید از اینجا  http://lajvar.se/pdf/demokracy-dar-barabare-sarmayedari.pdf دریافت کنید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.