بهرام رحمانی: حکومت اسلامی ایران، قاتل افشین اسانلو است!

یاد افشین اسانلو و همه جان باخته گان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم گرامی باد! …. (دنباله…)

نامه دوازده تن از زندانیان سیاسى زندان رجایى شهر در رابطه با مرگ افشین اسانلو و وضعیت زندان رجایى شهر

(دنباله…)

عسگراولادی: پس از انتخابات آرامشی کم‌سابقه بر کشور حاکم شده است

عسگراولادی تصریح کرد: «نتیجه انتخابات به مردم آرامش داد، شاید اغراق نباشد اگر بگویم ۲۰ سال است چنین آرامشی را در کشور نداشتیم.» …. (دنباله…)

اعتصاب سراسری در پرتغال در اعتراض به ریاضت اقتصادی

(دنباله…)