کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی»

نویسنده: پ. نیکی‌تین، مترجم: ناصر زرافشان ….
mabanie-eghtesade-siasi

«مبانی اقتصاد سیاسی»
نویسنده: پ. نیکی‌تین
مترجم: ناصر زرافشان
نشر آگاه

این کتاب را می توانید از اینجا www.lajvar.se/pdf/mabanieghtesadsiasi.pdf دریافت کنید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.