متن سپاسگزاری “سندیکای کارگران فلزکار مکانیک” از سندیکاهای کارگری فرانسه

(دنباله…)

یاور: ریشه ی این همه تبعیض به زیان کارگران ایرانی در کجاست؟

شرکت منپاوری  T. C. Nچهارصد نیروی کار فیلیپین به پارس جنوبی وارد کرده است که بدون استثنا تخصص ندارند. روستایی بی‌سواد فیلیپینی را به عنوان کارگر ساده و نظافت‌چی معرفی می‌کند با ماهیانه ۸۰۰ دلار که با دلار سه هزار و چهار صد تومان، حقوق این نظافت‌چی می‌شود (دریافتی کارگر فیلیپینی) دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان. …. (دنباله…)

افشین اسانلو دفن شد، خانواده اش احضار شدند

در میان تدابیر امنیتی و فیلمبرداری ماموران از حاضران افشین اسانلو دفن شد …. (دنباله…)

احمد سیف: حباب مالی و بحران سرمایه‌داری

(دنباله…)

کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی»

نویسنده: پ. نیکی‌تین، مترجم: ناصر زرافشان …. (دنباله…)