خروج خاک از کشور قانونی می‌شود

در لایحه جدید که در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد خاک حاصلخیز کشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی کارشناسی حق خروج از کشور را خواهد داشت. ….

لایحه خاک با تغییر به نام کلی تر طرح منابع طبیعی به طور مجدد در مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصویب این لایحه، خلاء قانونی خروج خاک حاصلخیز از کشور رفع خواهد شد.

«هدایت الله میرمرادزهی» دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به استرداد لایحه خاک از طرف دولت گفت: لایحه خاک به طرح منابع طبیعی تغییر نام داده است و پس از بررسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به صحن مجلس آمده اما در جلسه دیروز (سه شنبه) فرصت به بررسی آن نرسید.
وی دلایل بررسی این طرح  را نگرانی در خصوص جنگل ها و مراتع طبیعی ذکر کرد و در تشریح این نگرانی‌ها گفت: ضایع نشدن حق سرمایه گذار، از بین نبردن خاک ایران از قبیل خاک جنگل‌ها و مراتع حاصلخیز، حفظ منابع ملی در جنگل ها، حفظ و نگهداری چوب کشورو خروج خاک از کشورکه در طول این مدت باعث نگرانی شده بود در این لایحه آمده است.

دبیر کمسیون کشاورزی وجود خلاء قانونی در خروج خاک از کشور را از دلایل اصلی بررسی مجدد این لایحه عنوان کرد و افزود: در گذشته به دلیل این خلاء قانونی در پروژه ها و طرح ها شاهد خروج خاک زراعی ایران بودیم. وی تصریح کرد: در طرح جدید که در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد خاک حاصلخیز کشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی کارشناسی حق خروج از کشور را خواهد داشت.
میرمراد زهی شرایط صدور مجوز را منوط به عدم نیاز در تولید داخلی مطرح کرد وگفت: در شرایطی که مازاد داشته باشیم و لطمه ای به تولیدات داخلی وارد نشود اجازه خروج داده خواهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.