پـویـان انصـاری: ۴ سالِ دیگه “آقا”، سپاه و بسیج راضی …!؟

پایانِ شامورتی بازی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران نشان داد که انسان های آگاه و مبارز، این انتصابات را بدرستی بایکوت و تحریم کردند و پیـروز،  از این جریان، در آمدند. ….

پـویـان انصـاری

Pouyan49@yahoo.se

4 سالِ دیگه “آقا”،سپاه و بسیج راضی …!؟

پایانِ شامورتی بازی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران نشان داد که انسان های آگاه و مبارز، این انتصابات را بدرستی بایکوت و تحریم کردند و پیـروز،  از این جریان، در آمدند.

اوج پیـروزی تحریم کنندگان همان اول در سخنان خامنه ای، بوضوع نشان داده شد. وی درعرض ۴۸ساعت حرف های خود را تغییر داد، اول گفت که هر رأی، یعنی به “نظام جمهوری اسلامی” بعدش به “آقا” خبر دادند که اینطور که بوش می آید ضد انقلابی ها چه در ایران و برون مرز بطور وسیع “انتخابات” را تحریم کرده اند از اینرو باز”رهبر”به میدان آمد و گفت، به ایران فکرکنید حتی آنهایی که نظام را هم قبول ندارند(بخوانید ضد انقلابی ها) به خیابان ها بیایند که فردای “انتخابات” من بتوانم به جهـان بگویم، ببینید، شرکت وسیع مـردم ما را با وجود کهـریـزکـی کردن فرزندانشان و ریختن خـون نـداهـا، سهـراب ها، سَتــارها و این همه اعدام، شکنجه، فقر، فلاکت، بیکاری و غیره، باز ملت شریف، بسوی صندوق رأی آمدند و بخصوص اینکه آنهـا با انتخابشان آنهـم از فـردی که عمامه و عبـا بر سر و دوش دارد، علاقه خاص خود را به روحانیت نشان داده اند!!!

اینک صرف نظر از هر نوع تفسیر و تحلیل های کذایی و توجیه کردن، چگونه انسانـی که ماهییت این رژیم را ارتجاعی ارزیابی می کند می تواند “انتخابات” آنرا سالم بداند!؟

در طی ۳۴ سال حکومت جهنمی جمهوری اسلامی، آیـا می توانیـد یک نمونه، فقـط یک نمونه، در عـرصـه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مثال بزنید که در آن،  کُشتار، خیانت، جنایت، فریبکاری، دُزدی و چپاول نبوده است؟

این واقعیتی انکار ناپذیر است که بقـاء این حکومت جهل و جنون توسط شمشیرش، با خون های سعیدسلطان پورها، سعیدی سیرجانی ها، فروهرها، پوینده ها،مختاری ها،حجت زمانی ها،اکبر محمدی ها، نـداها، سهراب ها، سَتـارها و هـزاران انسان گمنـام دیگـر، سرپاست.

کارنامه ننگین ۳۴سالِ این حکومت جنایتکار به درستی “آفتاب آمد دلیل آفتاب” نشاهنده این واقعییت است که درتمام زمینه ها کوچکترین حقـوق طبییعـی انسـان را با وحشیانه ترین شکل ممکن، سـرکـوب کرده ،می کند و خواهد کـرد، بنابراین، چرا باید رئیس جمهور شدنِ حکومتش را که این بار شیخ حسن روحانی که به حق نمـادِ حیله و نیرنگ است، به فال نیک بگیریم و به جشن و پایکوبی تبدیل کنیم!؟

جا دارد از آن عده که در”رای” گیری”انتخابات” شرکت کردند سئوال شود، مگرچه تغییر و تحولاتی انجام شده یا عوض شده است که باید آنرا چشن گرفت!؟

مگر قرار است هر چهارسال یکبار، تعدادی از هموطنان به خیابان ها بیایند و کمبودهای شادیِ شان را که توسط همان حکومت سرکوب شده است در میدان ها با رقص و پایکوبی به نمایش بگذارند!؟

آیا جا بجا کردن مُهره ها، باید رقص و شادی بهمراه داشته باشد!؟

مگر غیر از این است که در تب و تاب “انتخابات”، حکومت برای کشاندن مـردم به خیابان ها، عمدأ خود را چند روز به خـواب ِ معنـی دار می زند تا برای مثال، خانم ها ماتیـک هایشان بـر لب و گونه، پُـر رنگتر و روسری یا توسری شان، چند سانتیمتر عقب تـر برود!

اما فراموش نکنید با آمارهای خود حکومت دغلکاران،”از ۵۰ میلیون  واجدشرایط برای رأی، ۳۵ میلیون رأی داده اند”!؟ یعنی خود نظـام، قبول می کند که ۱۵ میلیون رأی نداده اند.

امـا چرا همیشه واجد شرایط ها دور و ور ۵۰ میلیون رقم می خورد!؟

آیـا نباید این مدافعین رأی دادن ها که در رادیو و تلویزیون و سایت های از ما بهتران بعنوان کارشناس، دکتر، مهندس، جامعه شناس، لیچارگو، مُفسر، گوینده، مُجری و … از “ذکاوت خدادی”، خود بهره گیرند و از خود سئوال کنند، مگر در چهار سال قبل در ایـران، میلیون ها دختر و پسر ۱۲،۱۳،۱۴،۱۱ سال که حق رأی نداشتند، نداشتیم!؟

حال که آنهـا یا ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸سال ِ شده اند که حـق رأی دارنـد پس چـرا آنها به این واجد شرایط ۵۰ میلیونی، اضافه نمی شوند.

حتمأ طبق دید “کارشناسنانه” جمهوری اسلامی و اعوان وانصارش، از دو حالت خارج نیست، یا این تعـداد میلیونی، مُـرده اند یا رأی نداده اند!؟

در مقایسه با چهار سال پیش که توده های میلیونی در تهران، رأی داده بودند و بعداز آن ماجراها … برای پس گرفتن رأی شان، میلیونی هم به خیابان ها آمدند، ولی این بار، یک صدم آن جمعیت چهار سال پیش برای آ شیخ حسن در تهران جمع نشدند که این خود، بازتاب همان تعداد رأی دهنده گان بود.

جالب است بدانیم یکی ازافتخارات این نمادحیله و نیرنگ یعنی حسن روحانی رئیس جمهوربه حق ِجمهوری اسلامی (نه ایران) این است که اولین نفری بوده به خمینـیِ جـلادِ تـاریـخ بشریت، لقب امـام داده است حال بگذریم از اینکه مگر کلمه امام، دارای چه محاسن و … را بهمراه دارد که وی به آن افتخار می کند البته از این منظر، بی خود نبود که موسوی هم می خواست به دوران “طلایی” آن جلاد برگردد.

بدستور خامنه ای جنایتکار، بدون هیچ دادگاهی،۴ سال موسوی و کروبی حصر شده اند، حال فرض کنید که موسوی و کروبی هم آزاد شده اند البته باز به دستور خامنه ای، که چی!؟

آزادی موسوی و کروبی چه مشکلی از “جامعه زندانی، بنام ایـران” را حل خواهد کرد!؟

در یک کلام، همانطور که عُمر این نظام در این ۳۴ سال نشان داده است، با جا بجا شدن این مُهره و آن مُهره با هر سلیقه ای که باشندمانند،رفسنجانی،خاتمی،احمدی نژاد، حسن روحانی و غیره، نـه فقـر و بیکـاری از بین می رود نـه فحشـاء، نـه شکنجـه نـه اعدام، نـه حجاب اجباری بر داشته می شود نـه زندانی سیاسی آزاد می شود نـه …

تنهـا با سرنگونی این حکومت جنایتکار است که انسان می تواند نفس آزادی را در آن سرزمین احساس کند ولی آه و صد افسوس برای سرزمینی با آن تاریخ مبارزاتی که، چنان تحقیـر اش کرده اند که تـن به انتخاب به اصطلاح بـد و بدتـر می دهـد !!!

راستی هیچ از خود سئوال کرده اید چرا نباید بین خوب، خوبتـر و خوبتـرین، یکی را انتخاب کنیم !!!؟؟؟

چهارشنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.