پرواز شبحی بر فراز “انتخابات”!

مواظب دست غیبی برای مداخله در “انتخابات” باشید! ….
این دفعه ناظران سیاسی ازبرملاشدن نقش یک دست غیبی در “انتخابات” شگفت زده شده اند. نقشی که قاطع است اما هم چون شبحی پنهان برفراز صحنه نمایش انتخابات درگشت و گذار است تاهرجا که سازوکارها و روال عادی مهندسی کارگرنیفتاد مداخله قاطع به عمل آورد و سریعا آب را به مسیر مورد نظرسکانداران نظم موجود هدایت کند. با سخنان رفسنجانی نسبت به چگونگی حذف نام خود ازلیست شورای نگهبان آنهم پس ازتأیید صلاحیت او توسط آن ها (که حاضرنبودند مسئولیت ردصلاحیت یکی از مهمترین معماران انقلاب اسلامی را رأسا به عهده بگیرند) ، اذهان عمومی و ناظران سیاسی نسبت به نقش این دست غیبی و این که ازکدام منبع قدرت تغذیه می کند حساس ترشده اند، تاشاید ازاین رهگذر نوری برتاریکخانه ساختارپیچ درپیچ قدرت و لایه های آن بتابانند.

مطابق سخنان رفسنجانی درآخرین لحظات یک مقام امنیتی وارد جلسه شورای نگهبان شده و آنها را قانع( بخوان وادار) به تجدید نظردرتصمیم خود کرده است. دلیل هم پیروزی حتمی رفسنجانی و رشته شدن تمام بافته های این چندسال باندهای اصلی قدرت بوده است. درهرحال این دست غیبی دارای حق وتو بوده و واجد آن چنان اقتداری است که شورای نگهبان را وادار به پس گرفتن موضع اتخاذ شده خود کرده است.

آیا براستی معمای حل نشده ای درمورد این دست غییبی وجود دارد؟ هرگز! این دست غیبی جز فرمان صادره شده ولی فقیه نبوده است که ازآستین وزیراطلاعات بیرون آمده است. اما چرا این دست غیبی صلاح دیده است که این بار این چنین پنهان و شبح وار و خارج از مجاری رسمی عمل کند، دو دلیل عمده دارد:
نخست آن که با توجه به گند مداخله آشکارخامنه ای درگزینش احمدی نژاد و تجربه و بیلان  شکست خورده آن و پی آمدهای برخاسته ازآن درمتن جامعه ، این بار خامنه ای  هم چون  گربه عابدو زاهدشده عبید زاکانی تصمیم گرفته است که باصطلاح درانتخابات مداخله مستقیم نکند و لااقل بی طرفی ظاهری خود را درمورد کاندیداهای عبورکرده از سوراخ های تنگ شورای نگهبان رعایت نماید. ضمن آن که این بار بخش مهمی از اصول گرایان وروحانیت هم حاضرنیستند هم چون دورقبلی به آسانی زیرچترکاندید مورد نظربیت رهبری و سپاه وبسیج و مصباح و نهادهای امنیتی به خزند. آنها تلاش می کنند که با کاندیدای نردیک به خود عرض اندام کنند. ازهمین رو خامنه ای برآن شد که برای به کرسی نشاندن خواست خود و سپاه و باندهای فاشیست وافراطی ازطریق مهره دست نشانده اش وزیراطلاعات و تحت عنوان امنیت و اتمام حجت به شورای نگهبان از این مجرا و نه صدورحکم حکومتی مستقیم اقدام کند.

البته این دست نامرئی سوگند نخورده است که فقط یک باردر”انتخابات” مداخله کند. برعکس سوگند وی شامل تمامی مواردی می شود  که آب بخواهد از مسیراز قبل کنده شده منحرف شود. بنابراین باید منتظر و مواظب آشکارشدن مجدد این دست نامرئی درهرموردی که اوضاع به سود خواست حداکثری این باندهای قدرت نرود بود.  این که نظام حاکم حتی نمی تواند با انتخابات مهندسی شده خود کناربیاید و ناچاراست برای بقاء خود دست غیبی هم به کارگیرد، نشان می دهد که ولایت مطلقه حتی ناچاراست که باخودهم گلاویزشود و هیچ قید و قانونی را پذیرانیست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.