عبدالکریم لاهیجی، وکیل ایرانی، به ریاست فدراسیون برگزیده شد

 او جانشین سوهیر بالحسن می شود که شش سال رییس این فدراسیون بود. این انتخاب در سی و هشتمین کنگره فدراسیون در شهر استانبول انجام شد. ….

عبدالکریم لاهیجی امروز به ریاست فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر برگزیده شد. او جانشین سوهیر بالحسن می شود که شش سال رییس این فدراسیون بود. این انتخاب در سی و هشتمین کنگره فدراسیون در شهر استانبول انجام شد. در طی این کنگره، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعضای هیات بین المللی خود را نیز انتخاب کرد و جهت گیری خود برای سه سال آینده را مشخص کرد.

برای سمت ریاست دو نفر نامزد شده بودند: کریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، و لوییس گیلرمو پرز کازاس، دبیر کل فدراسیون و عضو سازمان حقوق بشر کلمبیا. عبدالکریم لاهیجی اولین رییس ایرانی فدراسیون است.
عبدالکریم لاهیجی پس از انتخاب به ریاست گفت: «انتخاب به ریاست فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر افتخار بزرگی است. اولین پیام من به تمام مدافعان حقوق بشر است که در سراسر جهان خودسرانه در حبس هستند. ما بی وقفه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها خواهیم بود. من به ویژه در فکر همکاران و دوستانم آلِس بیالیاتسکی در زندان بلاروس و نبیل رجب در زندان بحرین است.
او اضافه کرد: «ما مایلیم دوباره از دولت ترکیه بخواهیم تمام روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و فعالان سندیکایی را که در حبس خودسرانه هستند آزاد کند، به ویژه باید از مهمِت اِربِی رییس جامعه حقوق بشر در دیار بکر نام ببرم که از دسامبر ۲۰۰۹ به خاطر محکوم کردن نقض حقوق بشر علیه اقلیت کرد در زندان به سر می برد.

«در حال حاضر، حقوق زنان در بسیاری از کشورها در خطر است؛ جهانی بودن حقوق بشر بیش از پیش در مرکز مبارزه ما قرار دارد.»
در سی و هشتمین کنگره فدراسیون، این جنبش با افزایش اعضای خود از ۱۶۴ سازمان به ۱۷۸ سازمان قدرتمندتر شد. این کنگره ۲۶ قطعنامه تصویب کرد، از جمله در باره مالی، سوریه، مالزی، کوبا، ایران، روسیه و ترکیه، و نایب رییس ها و دبیران کل خود را نیز به مدت سه سال انتخاب کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.