خط اعتباری چهار میلیاد دلاری جمهوری اسلامی برای حکومت اسد


رادیوفرانسه
رحمت قاسم بیگلو:

ایران درادامه حمایت ها از رژیم سوریه یک وام چهار میلیارد دلاری در اختیار حکومت اسد قرار داد. به گزارش منابع خبری، ایران دو خط اعتباری به مبلغ درمجموع چهارمیلیارد دلار در اختیار حکومت اسد قرار داده است. به گزارش خبرگزاری روسی “ریا نووستی” ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه در مصاحبه با روزنامه حکومتی تشرین سوریه گفته است ایران خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای تامین مخارج واردات کالاهای مصرفی عمومی و خط اعتباری سه میلیارد دلاری برای تامین مخارج خرید نفت و محصولات نفتی برای سوریه در اختیاردولت دمشق قرار داده است. رئیس بانک مرکزی سوریه گفته است که خسارات اقتصادی این کشور طی دو سال ناآرامی های داخلی حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.