پـویـان انصـاری: چـرا تـو … !؟

در ادامه لگد مال کردن غُرور و حیثیت یک ملت
باز دوباره،
مُقام و شأن زن ایرانی، کشیده شد به ذلت ….

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

چـرا تـو … !؟

در ادامه لگد مال کردن غُرور و حیثیت یک ملت

باز دوباره،

مُقام و شأن زن ایرانی، کشیده شد به ذلت

باز رژیم زن ستیـز حکومت آخوندی

زیر پـا له کرد،

اصالت نیمی از جامعۀ انسانی

باز حکومت جهل و نکبت جمهوری اسلامی

با زور شمشیر و باورهای خرافاتی اش

زن را نصفِ مرد کرد چون، دورانِ قُـرونِ وسطایی

هرچند، حکومتی که خود ناقص الخلقه است

باید زن را هم، به کیش خود پندارد

زن نمی تواند رئیس جمهور شود!

چرا که شورای وقیح ها،

خود فاقد عقل و شعوراست

راستی،

چه فرقی ست میان

کاندیدهای زن ستیـز “انتخابات”

وقتی زن، در نگاه شان،

ضعیفه است و نحیفه

ناقص العقل است و جایش در مُطبـخ

حال رفسنجانی یا رضایی

ولایتی یا قالیباف

جلیلی یا مشایی

روحانی یا حداد

عارف یا غرضی

هرکه از این نظام باشد،

تـو  ای  زن،

نمی توانی بیش از نصف این خامنه ای ناقص العقل، باشی!

حال، ای انسان، ای زن

که مایه سربلندی و افتخار هر جامعه ای

برخیز و به برابری خود، با مـرد بنگـر

سرنگونی این حکومتِ زن ستیـز

بدون عزم راسخ تو، مُیسر نیست

پس بـرخیـز …

اینک بعداز ۳۴ سال، وقت آن است که از،

خود سئوال کُنی،

چرا باید رآی با ارزش خود را

در صندوقی بیاندازی که،

نگاه ارتجاعی حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی را

نسبت به جنسیت خود، صحـه بگذاری!؟

آدینه ۳ خرداد ۱۳۹۲ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.