نظر دکتر فریبرز رئیس دانا و دکتر ناصر زرافشان در مورد انتخابات

جهت شنیدن نظرات لطفا بر روی لینکها کلیک کنید!

نظر دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد انتخابات:
http://www.lajvar.se/Ljud/reisdana-entekhabat.mp3

نظر دکتر ناصر زرافشان در مورد انتخابات:
http://www.lajvar.se/Ljud/zarafshan-entekhabat.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.