رسانه دولت از «موج دستگیری» حامیان احمدی‌نژاد خبر داد

شبکه ایران، رسانه دولت، از «موج دستگیری‌های بدون توجیه و غیرمنطقی» حامیان محمود احمدی‌نژاد در چند روز اخیر خبر داده است. …. (دنباله…)

این رابطه ظریف و پنهان انتخابات اخیر و جنگ است!

عابد توانچه در گفتگو با الناز محسنی …. (دنباله…)

نظر دکتر فریبرز رئیس دانا و دکتر ناصر زرافشان در مورد انتخابات

(دنباله…)

شکوفه تقی: نقش سایکوپات‌ها در سلطه‌ی استبداد دینی

آنچه همواره در سایکوپات‌ها، علیرغم توجیهاتی که برای اعمال خود می‌کنند، مشاهده می‌شود تأکید شدید به روی یک میل منحرف جنسی است و برخورد خشونت باری که با مسئله جنسی می‌کنند. در واقع برای این افراد رابطه‌ی جنسی هرگز معنای تقدس و عشق پیدا نمی‌کند همیشه یک وسیله برای آزار، ارعاب و شکنجه است. …. (دنباله…)