بهرام رحمانی: سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی ایران علیه افغانی ها و کشتن کارگران افغانی در مرزها!

حکومت اسلامی ایران، همواره سیاست های فاشیستی علیه شهروندان افغانی مقیم ایران اعمال می کند و مرزبانانش نیز در مرزها، پناه جویان و کارگران افغانی را که از جنگ و سرکوب و فلاکت افغاستان می گریزند به گلوله می بندند. در حالی که در هیچ کشور جهان، نیروهای مرزی به روی پناهندگان و مهاجرین بی دفاع تیراندازی نمی کنند. …. (دنباله…)

اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای: گزارشی از وضیعت نیروی کار پروژه ای

ما نیروی کار پروژه‌ای پیشنهاد می‌دهیم که کار ماهانه ما می‌باید دو هفته کار و دو هفته مرخصی (با روزانه ۱۲ ساعت کار) باشد تا این حالت اردوگاهی کار ازمیان برود. …. (دنباله…)

آیت الله محمد یزدی در جمع طلاب: قانون اجازه رئیس جمهورشدن به خانمها نمیدهد

(دنباله…)

احمدی‌نژاد: معادن کشور در انحصار عده‌ای خاص است

(دنباله…)

آلبانی به ۱۴ عضو سازمان مجاهدین خلق پناهندگی داد

سازمان ملل متحد از انتقال اولین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق به خارج از عراق خبر داده است. …. (دنباله…)