اعلام حکم ۲۵ مستندساز متهم به همکار با BBC

مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور از اعلام حکم ۲۵ مستندسازی که با شبکه بی بی سی همکاری کرده‌اند، در هفته آینده خبر داد. …. (دنباله…)