بغداد شورشیان “پ کا کا” را نمی پذیرد


رادیوفرانسه:
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، امروز گفت دولت وی آمدن گروههای مسلح کرد “پ کاکا” را به خاک این کشور نمی پذیرد.  این سخنان در پی خبری پخش می شود که دیروز منتشر شد و بر مبنای آن گفته می شد که بر پایه توافقی که میان “پ کا کا” و ترکیه به دست آمده اعضای حزب کار گران کرد قرار است به تدریج خاک ترکیه را به سوی عراق ترک کنند. آنچه مسلم است دولت عراق توانائی جلوگیری از ورود این شورشیان به خاک این کشور را ندارد چرا که شمال عراق توسط یک دولت خود مختار کرد اداره می شود. باز هم وزیر امور خارجه عراق در بیانیه ای با تکرار مخالفت دولت عراق با ورود شورشیان مسلح “پ کاکا” به خاک این کشور گفت این گروه می تواند امنیت و ثبات عراق و همسایگان آن را به خطر اندازد. دولت عراق در عین حال از پیشرفت های به دست آمده میان دولت ترک و شورشیان کرد برای پایان دادن به بیش از سه دهه مبارزه در جنوب شرقی ترکیه ابراز خشنودی کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.