بیانیه نهادها و سازمانهای حقوق بشری در سومین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و دوستانش

ما ضمن حمایت از اعلام روز ١٩ اردیبهشت، روز اعدام فرزاد کمانگر بعنوان “روز معلم آزاده” از همه نهادها و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری بین الملی و داخلی می خواهیم با حمایت از این امر امکان ترویج و به وقوع پیوستن آرزوهای فرزاد کمانگر و دیگر فرزندان جانباخته ملت کورد و دیگر ملیتهای ساکن در ایران را فراهم نمایند …. (دنباله…)

سیاست جداسازی اسرائیل، بحران عمیقی را در مناطق فلسطینی‌نشین سبب شده

سازمان ملل متحد می‌گوید «سیاست جداسازی» اسرائیل، بحران عمیقی را در مناطق فلسطینی‌نشین سبب شده و به فقر بیش از ۸۰ درصد کودکان در بیت‌المقدس/اورشلیم شرقی انجامیده‌است. …. (دنباله…)

علیرضا ثقفی: جنبش کارگری و چالش های پیش رو

نفوذ طرف‌داران سرمایه‌داری در جنبش کارگری سابقه‌ای دیرینه دارد که اگر بخواهیم به تاریخچه آن بپردازیم می‌توان آن را همزاد جنبش کارگری دانست. این نفوذ و تلاش در جهت تحت تسلط در آوردن جنبش کارگری در کشورهای مختلف و در زمان‌های گوناگون اشکال متفاوتی داشته است و در کشور خودمان نیز از ایجاد دسته‌های فاشیستی گرفته تا نهادهای دولت ساخته، همواره تلاش داشته‌اند تا کارگران را با نام دفاع از حقوق‌شان تحت کنترل و تسلط در آورند. …. (دنباله…)

بهروز سورن: هیاهو برای هیچ

معرکه پیشا انتخاباتی شروع شده است و فضاسازی های پایه گذاران و مجریان حکومت سی و چند ساله جمهوری اسلامی نیز آغاز شده است. …. (دنباله…)