نامه شیرین عبادی به احمد شهید در مورد فشار بر ۱۰ زندانی سیاسی ایرانی

(دنباله…)

جنگ پنهان اسرائیل و ایران در سوریه

دومین حملۀ هوایی هواپیماهای اسرائیلی به تأسیسات و پایگاه‌های نظامی رژیم بشار اسد، موضوع مهم روزنامه‌های امروز فرانسه است. …. (دنباله…)

پورمحمدی ایرنا را از پیگیری مفاسد اقتصادی برحذر داشت

(دنباله…)

بهرام رحمانی: نگاهی به مارش روز جهانی کارگر در جهان و ایران و موقعیت فلاکت بار کارگران ایران!

بار دیگر، روز جهانی کارگر را به کارگران جهان و ایران تبریک می گویم. حدود دو قرن از شکل گیری آن می گذرد، اما روزبروز اعتراضات و اعتصاب کارگران گسترش پیدا می کند و در اول ماه می ها به اوج خود می رسد. در این روز، میلیون ها کارگر در شهرهای بزرگ و کوچک جهان، روز جهانی خود را گرامی می دارند و به مطالبات و خواسته های خود، با برپایی تظاهرات و راه پیمایی، سمینار و سرودخوانی و جشن تاکید می کنند. …. (دنباله…)