“بگذار سخن بگویم!” شعری از سید علی صالحی‎

آقای رئیس جمهور!  /  سال به سال  /  هر سال  /  یک سین ساده  /  از سفره ی هفت سینِ ما کم می شود، /  چرا…؟  /  رویا می پرسد.  /  رویا دخترِ یکی از کارگرانِ همین خطِ واحد است. …. (دنباله…)

رضا تقی زاده: رویارویی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در سوریه؟

گزارش‌هایی غیررسمی حاکی از آن است که در کنار جهادی‌ها و و گروههای وابسته به سازمان القاعده، نفرات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق نیز در نبرد مسلحانه علیه دولت اسد و متحدین آن شرکت دارند. …. (دنباله…)