نشریه “ناممکن”

(دنباله…)

تفهیم اتهام توهین به رهبری به شاهرخ زمانی، کارگر زندانی

بازپرس بر پایه‌ی گزارش دو نفر از زندانیان اتهام توهین به رهبری را به وی تفهیم کرد. …. (دنباله…)

کاترین اشتون و سعید جلیلی روز ١۵ مه در استانبول دیدار می کنند

(دنباله…)

بهروز سورن: پایان کار گزارشگران چرا؟

این نکته گفتنی است که گزارشگران پایان فعالیتش را در اوج اعلام می کند. جائی برای شادی دشمنان آزادی و برابری نیست. این رسانه دکانی ورشکسته نیست. میدان محدود خود را رها می کند تا در مکانی دیگر حضور یافته و موثر تر و کاری تر از گذشته به سهم خود بر استبداد و سانسور بشورد و برای باز پس گیری آزادی به یغما رفته توسط جمهوری اسلامی دوش بدوش خیل عظیم آزادیخواهان تلاش کند. …. (دنباله…)