داستان بلند: “سانتینو پلدی” نوشته اشرف علیخانی

بمناسبت روز جهانی کارگر
تقدیم به تمام زحمتکشان و کارگران شریف جهان …. (دنباله…)

“مارکسیسم در هزاره” اثری از: تونی کلیف

(دنباله…)

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر

(دنباله…)

اسناد تاریخی جنبش سندیکائی

اسناد تاریخی جنبش سندیکائی درج شده در کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۱۱۷ …. (دنباله…)

زن کارگر و سه کارفرما: دولت، صاحب‌کار و شوهر

در آستانه روز کارگر، تقریبا هیچ گزارشی نیست که نویدی خوش دهد. همه‌چیز از کارگران سبقت می‌گیرد: گرانی از دستمز‌د، سانحه از ایمنی، بیکاری از اشتغال. در این میان وضع بخش‌های کم‌بنیه‌ خیم‌تر است: زنان کارگر! …. (دنباله…)

یک روز پیش از ۱۱ اردیبهشت و سکوت وزارت کشور در برابر درخواست مجوز راهپیمایی روز کارگر

(دنباله…)

بیانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت روز جهانی کارگر

(دنباله…)

بیانیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید) بمناسبت اول ماه مه

اول ماه مه و سخن کارگران در برابر بی عدالتی و شرایط سخت زندگی …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: “نئولیبرالیسم علیه اردوی کار” به مناسبت یک مه

نئولیبرالیسم برنامه­ ی از پیش طراحی شده­ ی سرمایه­داری زنجیر گسسته یی بود که در ماجرای به قدرت رسیدن تاچر و ریگان ایفای نقش کرده بودند. در آمریکا پروژه ی نئولیبرالیسم با بن­بست ریچارد نیکسون و طی “سناریوی شهر نیویوریک” از سوی رونالد ریگان آغاز شد. …. (دنباله…)