دستگیری ده ها نفر از شهروندان عرب در اهواز

در طی این هفته نیروهای امنیتی ده ها نفر از شهروندان عرب را دستگیرکردند. ….

رفعت زین الدین:
طبق گزارش های رسیده از اهواز، در ۲۱ آوریل نیروهای امنیتی به کوی علوی (شلنگ آباد) هجوم آورده و بالغ بر ۶٠ تن از ساکنان عرب این منطقه را بازداشت کرده اند. در میان بازداشت شدگان ۱۵ دانش آموز دبیرستانی به چشم میخورد.

طبق اظهارات شاهدان عینی، نیروهای امنیتی بدون هیچ مجوزی وارد مغازه ها شده  اند و بعضی از مغازه داران را دستگیر کرده اند. عمل این نیروها موجب اعتراض جوانان کوی علوی شد، که در طی آن با پرتاب سنگ بطرف مامورین با آنها درگیر شده اند و در این میان تعداد دیگری از ساکنان آن منطقه دستگیر شده اند. همچنین نیروهای امنیتی موبایلهای بعضی از شهروندان که در حال تصویر برداری بودند را ضبط و با خود بردند.

 فعالان حقوق بشر از اهواز تا به حال مشخصات ٢٨٩ تن از بازداشت شدگان را اعلام کرده اند اما آنان معتقدند که آمار بازداشت شدگان بیش از آمار اعلام شده است. 

 اسامی تعدادی از بازداشت شدگان روز ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ از کوی علوی (شلنگ آباد) شهر اهواز:

-          یوسف صرخی ( سرخی) ٢۴ ساله دانشجوی زیست شناسی و شاعر

-          ابراهیم عبیات

-          وزیر ساری فرزند چاسب ( مغازه دار) که مغازه وی توسط مأمورین تخریب شد

-          عبد العلی ساری فرزند شمیل ۵۵ ساله ( مغازه دار و کارمند بیمارستان)

-          محمود ساری فرزند عبدالعلی ٢۴ ساله دانشجوی رشته قانون

-          محمد رضا ساری ( کودک ١١ ساله)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.