اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

آزادی رئیس دانا از زندان جمهوری اسلامی و تداوم زندانی بودن منیژه نجم عراقی و نویسندگان و فعالین سیاسی- اجتماعی دیگر ….

سرانجام، فریبرز رئیس دانا، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، پس از تحمل بیش از یک سال زندان که فقط  به خاطر سخن گفتن و اعتراض به سیاست های خانمان برانداز اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز به خاطر عضویت در کانون نویسندگان ایران  به آن محکوم شده بود از زندان رهائی یافت.

سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که دست پخت باند پلید احمدی نژاد در حاکمیت است، نه تنها سبب سیه روزی مردم ایران شده، بلکه حتی در حال حاضر از جانب جناح های رقیب او در حاکمیت نیز مورد اعتراض واقع شده و آن را سیاست باند فتنه برای ناراضی ساختن مردم لقب داده اند. با این حال، فریبرز رئیس دانا ناچار بود تمام مدت محکومیت خود را در زندان بگذراند و چه بسا اگر اعتراض جهانی در دفاع از او نبود، بسی بیش از این ها بر سرش می آمد.

در حال حاضر منیژه نجم عراقی نیز که فقط به خاطر عضویت در هیئت دبیران کانون محکوم به یک سال زندان شده، هنوز در زندان به سر می برد. افزون بر این، بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق زنان، دانشجویان و کارگران و به تازگی بسیاری از فعالین حقوق اجتماعی و انسانی و اعضای انجمن های حقوق دمکراتیک مردم در خوزستان و کردستان دستگیر شده اند و سرنوشت نامعلومی دارند.
درست در چنین شرایطی که مردم زلزله زده و آواره بوشهر در غم عزیزان خود روز و شب می گذرانند و در محرومیت از هرگونه امدادهای بهداشتی، معیشتی و رفاهی به سرمی برند، جمهوری اسلامی، به جای یاری به آنان بیشترین تلاش خود را صرف دستگیری ها و سرکوب هر ندای معترض می کند.
واقعیت این است که درنده خوئی جمهوری اسلامی در مواقع بحرانی، از جمله در مقاطع انتخابات که سراسر سرشار از حقه بازی و تقلب است و به شکلی بی نهایت غیردمکراتیک به انجام می رسد شدت می گیرد و رژیم می کوشد با سرکوب جمعیت ها، دست گیری های گسترده و فشار بر زندانیان سیاسی و ارعاب همگانی از طریق اعدام های علنی، از هرگونه اعتراض نسبت به سیاست های ارتجاعی و ضدانسانی خود جلوگیری کند و چندی بیشتر به زندگی تباه و ضدانسانی خود ادامه بدهد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، بر اساس منشور و اهدافش در راه دفاع از آزادی اندیشه و بیان، موج دستگیری های اخیر و فشار بر زندانیان سیاسی، اعدام های اخیر و سرکوب جمعیت های مدافع حقوق اجتماعی و دمکراتیک و دستگیری های تازه مردم خوزستان و کردستان را به شدت محکوم می کند و می کوشد در کنار مردم مبارز ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و تحقق آزادی و برابری همگانی حرکت کند و صدای بی صدایان باشد.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
۱۵ آوریل ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.