بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد ادامه فشار بر فعالان کارگری

همزمان با آزادی رییس دانا، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که جهت معالجه در مرخصی بود، با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان بازگشت. تعداد زیادی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه فرزندان خردسال و خانواده ی نگران او، سرود خوانان با آرزوی آزادی اش، او را بدرقه کردند. ….

فریبز رئیس دانا پس از گذراندن یک سال زندان و پایان دوران محکومیتش در روز دو شنبه ۲۶/۱/۹۲ از بند ۳۵۰  زندان اوین آزاد شد . جرم او آن بود که در شب اعلام هدفمندی یارانه ها توسط دولت، در یک مصاحبه این طرح را ضد کارگران ومردم تحت ستم دانسته بود. در همان شب ماموران به منزل او ریخته ودر ساعت ۱۲ شب اورا در برابر چشمان نگران فرزند خردسالش بازداشت کردند. او در دادگاه از موضع خود دفاع کرد و حاضر به پس گرفتن حرف خود نشد . در تمام مدت بازداشت هیچ تقاضایی را برای مرخصی و سایر حقوق قانونی زندانیان  نکرد و همواره در زندان از مواضع خود کوتاه نیامد که همانا دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است. اکنون که پس از سپری کردن دوران محکومیت خود از زندان آزاد می شود ، صحت مواضع او در باره  طرح هدفمندی یارانه ها بیش از پیش اثبات شده است. این طرح که به آزاد سازی قیمت ها و تورم لجام گسیخته انجامیده، هردم شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش داده و زندگی فلاکت باری را بر مردم تحمیل کرده است.

همزمان با آزادی رییس دانا، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که جهت معالجه در مرخصی بود، با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان بازگشت. تعداد زیادی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه فرزندان خردسال و خانواده ی نگران او، سرود خوانان با آرزوی آزادی اش، او را بدرقه کردند. رضا شهابی درحالی به زندان بازگشت که معالجات وی نیمه کاره مانده است.

با ادامه مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیز موافقت نشده است و هنگامی که وی برای تمدید مرخصی مراجعه کرده به وی ابلاغ شده که غیبت هم دارد و باید هر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند. این درحالی است که نیما ابراهیم زاده هم چنان تحت شیمی درمانی است و تهیه ی داروهای وی معضل بزرگی برای خانواده ی ایشان شده است و بیم آن می رود با بازگشت بهنام به زندان روند معالجات وی دچار اخلال شود.

در همین حال با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد موافقت نشده است. این درحالی است که بعد از هر دوره پرتودرمانی بیمار باید به مدت یک هفته در قرنطینه تحت مراقبت باشد، زیرا تشعشات درمانی برای نزدیکان بیمار ایجاد مشکل خواهد کرد.

آنها گمان می کنند با فشار به کارگران و فعالان کارگری زندانی و ایجاد شرایط غیرانسانی در زندان ها و فشار بر خانواده های زندانیان می توانند از اعتراضات کارگری جلوگیری کنند، اعتراضاتی که ناشی از تورم، گرانی و عدم افزایش دستمزدهاست که زندگی را بر کارگران بسیار دشوار کرده است.

این آزادی و بازگشت به زندان نشان می دهد که کارگران و فعالان کارگری همچنان درعقاید خود محکم و استوار ایستاده اند و بر حقوق کارگران پای می فشارند.  کانون مدافعان حقوق کارگر باردیگر خواهان آزادی بی قید وشرط همه ی زندانیان سیاسی و فعالان کارگری است و بارها هشدارداده که این بگیر و ببندها تاثیری در اراده کارگران و فعالان کارگری در احقاق حقوق خود نخواهد داشت.

۲۶ فروردین ۹۲
کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean1.blogspot.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.