رضا شهابی،‌ عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان بازگشت

هنگام معرفی رضا شهابی به زندان اوین،‌ دهها تن از رانندگان عضو سندیکا و گروهی از فعالان کارگری بدرقه اش کردند ….
رضا شهابی،‌عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ به دلیل تمدید نشدن مرخصی پزشکی اش روز دوشنبه خود را به زندان اوین معرفی کرد. آقای شهابی پس از بازداشت در خرداد سال ۸۹ به اتهام های امنیتی به شش سال زندان،‌پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد.

هنگام معرفی رضا شهابی به زندان اوین،‌ دهها تن از رانندگان عضو سندیکا و گروهی از فعالان کارگری بدرقه اش کردند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.