تاجزاده: به عنوان کسی که مسئول برگزاری سه انتخابات سراسری و ملی در کشور بوده ام میگویم تنها کسی که می تواند فضای انتخابات را باز و آزاد کند رهبری است

تاجزاده در جدیدترین پیامش از زندان اوین، در ارتباط با نام گذاری سال جدید نوشته است:   سال گذشته را که رهبری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام داده بود، در عمل تبدیل شد به سال ورود پورشه و فروش کلیه. امیدوارم امسال که حماسه سیاسی و اقتصادی نام گرفته، به رسوایی سیاسی و اقتصادی کشیده نشود. البته ایشان در سخنرانی نوروزی خود حرفهای دیگری هم زدند که امیدوارم این مطالب صرفاً برای جبران خطاهای گذشته در حد حرف و برای رفع مسئولیت از خود در انتخابات آینده نباشد و بلکه استراتژی ایشان در انتخابات آینده حضور ملت باشد و طی روزهای آینده معلوم می شود که ایشان چقدر به ملت اعتماد دارد و چقدر حاضر است انتخابات آزاد را به رسمیت بشناسد.

به گزارش نوروز وی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نوشته است :   در این خصوص هم معتقدم در شرایط کنونی تنها کسی که می تواند فضای انتخابات را باز و آزاد کند رهبری است و متأسفانه بقیه کاره ای نیستند. من این را به عنوان کسی می گویم که مسئول برگزاری سه انتخابات سراسری و ملی در کشور بوده ام. بنابراین مسئولیت انتخابات ۲۴ خرداد با شخص  خامنه ای است. در روزنامه ها خواندم که برای نخستین بار قانون گزاران آمریکایی درصدد اعمال تحریم های جدید به دلیل عدم برگزاری انتخابات آزاد در ایران و عدم آزادی زندانیان سیاسی و عدم رعایت حقوق زنان هستند. من به رهبری هشدار می دهم در صورتی که انتخابات آزاد برگزار نشود و بهانه های فوق از آمریکایی ها گرفته نشود، همه خواهند گفت که رهبری در زمینه تحریم های جدید نقش داشته و مسئولیت فشار ناشی از آن به خصوص به قشرهای آسیب پذیر بر عهده رهبری است. درست است که آمریکایی ها دنبال بهانه اند اما این بهانه ها آن جایی که مشروع و قانونی است، وظیفه حکومت ایران است که آن ها را بلاموضوع کند. بنابراین یک بار دیگر اعلام می کنم که چه رهبری مایل باشد یا نباشد، دیر یا زود شاهد برپایی انتخابات آزاد در ایران خواهیم بود. امیدوارم که آزادی انتخابات پیش از تحریم های جدید و فشارهای خارجی تضمین شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.