بازداشت پوریا فرازمند، وبلاگ نویس در کرمانشاه

پوریا فرازمند، وبلاگ نویس و فعال سایبری، روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه در کرمانشاه بازداشت شد. …. (دنباله…)