برنامه هسته ای ایران پرضرر و کم فایده

به رغم فواید ناچیز برنامه هسته ای ایران، تهران همچنان به تلاش خود در این زمینه تحت عنوان «غرور ملی» ادامه میدهد. ….

به گزارش صدای آمریکا، دو مرکز پژوهشی آمریکا که مقر هر دو در واشنگتن است طی گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد می گویند ضررهای ناشی از برنامه هسته ای ایران به  بیش از یکصد میلیارد دلار می رسد، ضررهایی که به شکل از دست دادن «درآمد نفت» و «نبود سرمایه گذاری خارجی» نصیب ایران شده است.

در گزارشی که توسط موسسه بین المللی کارنگی و فدراسیون دانشمندان آمریکا روز تهیه وتدوین شده آمده است برنامه هسته ای ایران نه بسادگی پایان می گیرد و نه با بمباران از بین میرود و دیپلماسی تنها راهی است که میتواند آنرا برنامه ای صلح آمیز نگهدارد. در این گزارش همچنین آمده است با توجه به دانش و تخصص های بومی ایران تنها راه حل درازمدت برای اینکه اطمینان حاصل شود برنامه هسته ای ایران صلح آمیز باقی خواهد ماند، یافتن راه حلی دیپلماتیک است که برای همه مقبول باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.