برنامه هسته ای ایران پرضرر و کم فایده

به رغم فواید ناچیز برنامه هسته ای ایران، تهران همچنان به تلاش خود در این زمینه تحت عنوان «غرور ملی» ادامه میدهد. …. (دنباله…)

مجمع عمومی سازمان ملل معاهده کنترل تجارت سلاح‌های متعارف را تصویب کرد

یک هفته بعد از آنکه ایران، کره شمالی و سوریه مانع از تصویب معاهده کنترل سلاح‌های متعارف در سازمان ملل متحد شدند، این مجمع با ۱۵۴ رای موافق و ۳ رای منفی آن را به تصویب رساند. هدف اصلی معاهده جلوگیری از تجارت غیرقانونی اسلحه است. …. (دنباله…)

کمون پاریس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاریا!

به این ترتیب کمون آن شکل از انقلاب اجتماعی بود که در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ در پاریس روی داد و با آن پرچم سرخ بردگان مزدی و زحمتکشان برای نخستین بار در تاریخ به نشانه پیروزی و عزم طبقه کارگر در لغو مالکیت خصوصی وبرای اجتماعی کردن آن اعلام گردید. …. (دنباله…)

فاطمه شاه نظری: پشت چراغ قرمز

از آن‌ور خیابان دختر و پسر کوچکی، به داخل محوطه کوچک پارک می‌آیند. یک بسته فال در دستان دخترک است و پسرک، نایلونی را که دو بسته غذا در آن است با خود می‌کشد. پاها شان به سختی روی زمین کشیده می‌شود. …. (دنباله…)