رفسنجانی شعار رهبر را به معجزه تشبیه کرد


رادیوفرانسه:
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، تحقق شعار “حماسه سیاسی، حماسۀ اقتصادی” در سال جدید را به معجزه تشبیه کرد و گفت که واقعی شدن این شعار نیازمند تغییر در شیوه های اجرایی کشور و تعامل با جهان خارجی برای کاستن از تحریم‌ها و دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی که این سخنان را در دیدار با اعضای خانۀ کارگر ایران ایراد می کرد، همچنین اظهار داشت که شرایط اقتصادی کنونی کشور بیش از همه بر اقشار مزدبگیر و کسانی که درآمد ثابت دارند فشار آورده و آنان را در وضعیتی رنج آور قرار داده است.

او جهش تورمی سال گذشته را نتیجۀ سوءمدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی دانست و ابراز امیدواری کرد که اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی در سال جاری، امید را به مردم ایران بازگرداند. رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در سخنانی که به مناسبت تحویل سال جدید ایراد نمود، سال ۱۳۹۲ را سال “حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی” نامگذاری کرد. طی سال های اخیر محور نامگذاری های سالانۀ رهبر جمهوری اسلامی عمدتاً مشکلات و مسائل اقتصادی کشور بوده است که نوعاً گویای وضعیت اقتصادی ایران و حساسیت و نگرانی های رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این وضعیت است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.