ابا تـیـمار انـدکــی شـادی بـایـد!

محمد علی شه کی که از پدر و مادری ایرانی است، در ابتدا فعالیت هنری اش به زبان فارسی می خواند. ولی بعد از تسلط یافتن او به زبان اردو، موسیقی پاپ را رواج داد. ….

ادامه مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/mohamadali-shahkey.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.