وزیر سابق بهداشت و درمان: از طریق پیامک متوجه عزل خود شدم

مرضیه وحید دستجردی ، وزیر سابق بهداشت و درمان میگوید از طریق پیامک متوجه برکناری از سمت خود شده است.گفتگوی بی پیرایه ای با ایشان داشته ایم که در زیر میخوانید. …. (دنباله…)